Uvildige rådgivere vurderer alle projekter

Din tryghed er altafgørende

Uvildige rådgivere vurderer alle projekter

For at sikre, at alle aspekter er grundig belyst sørger vi for rådgivning gennem uvildige samarbejdspartnere.

Vi sikrer:

  • Vurdering af ejendommens værdi/huslejeniveau
  • Ejendommens tekniske tilstand
  • En juridisk gennemgang af alle dokumenter og retslige forhold

Vores samarbejdspartnere

Revisor

Revisionsfirmaet Beierholm, Aalborg

Revisor gennemgår prospektet og budgetforudsætningerne samt sammenhængen mellem beregningerne og forudsætningerne. Revisor sammenholder endvidere med det økonomiske materiale, der ligger til grund for prospektmaterialet. Investors tryghed ligger i revisorerklæringen, som indgår i prospektmaterialet.

Advokat

Norden Advokatfirma 

Advokaten gennemgår det aftaleretlige og juridiske materiale, og påser, at alle oplysninger er korrekt gengivet i prospektmaterialet. Investors tryghed ligger i advokaterklæringen, der bekræfter, at gennemgangen ikke har givet anledning til bemærkninger.

Rådgivende ingeniør

Niras Rådgivende ingeniører, Aalborg

Vores ingeniører gennemfører en grundig teknisk due diligence af ejendommen med anbefaling til udbedringer.

Ejendomsmægler

Forskellige uvildige ejendomsmæglere

Vi bruger forskellige uvildige ejendomsmæglere til at udarbejde en vurdering af købsprisen og lejeniveau. Begge dele vedlægges i tegningsmaterialet.