Gode og professionelle oplevelser er i højsæde

Der tages care om alle lejere. Problemer ønskes løst hurigt og effektivt.

PlusCare Administration

Vi ønsker at fremtræde professionelle og sikre, at lejerne får en professionel samt god og tryg oplevelse.

For PlusEjendomme er det vigtigt, at lejerne oplever, der tages care om dem. At de får løst deres problemer hurtigt og effektivt. At de mærker vi er der for dem. At de føler sig værdsat. Vi tror på, at relationer og ”forkælelse” giver et godt omdømme, tiltrækker attraktive lejere og dermed mindsker risikoen for tomgang. 

Fremvisninger

PlusEjendomm sørger altid for at fremvisning til potentielle lejere sørger sker gennem samarbejde med et professionelt administrationsselskab, der kun bruger kvalificerede fremvisere.

 

Ejendomsadministrationen tager sig af:

 • Fremvisninger og dialog med lejere
 • Kontakt til offentlige myndigheder vedr. lejemålene
 • Opkrævning af leje, forbrugsafgifter og andre ydelser ift. lejerne, herunder lejereguleringer
 • Fraflytningssyn og flytteafregninger
 • Udfærdigelse af lejekontrakter og indflytningssyn
 • Anmeldelse og håndtering af forsikringsskader
 • Iværksættelse og kontrol af vedligeholdelses- og istandssættelsesarbejdet

PlusEjendomme ser i gang med at finde samarbejdspartnere om administrationen.

PlusEjendomme varetager administration fra overtagelsesdagen og typisk på en 5 årig aftale.

Herefter kan investorerne vælge en anden administrator. Forlængelse med PlusEjendomme kan også aftales.

Selskabsadministrationen tager sig af:

 • Bogføring og kontrol for selskabet
 • Udarbejdelse af budgetter for selskaber
 • Betaling af selskabets udgifter, fx finansieringsudgifter
 • Anbringelse af likvide midler
 • Budgetkontrol hvert kvartal
 • Kommunikation med långivere
 • Låneomlægning
 • Løbende dialog med investorer
 • Udarbejde bilag til selvangivelsen
 • Indkaldelse og afholdelse af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger samt udarbejdelse af referater
 • Bistand ved evt. anpartsoverdragelser
 • Kontakt til offentlige myndigheder og forretningspartnere

PlusEjendomme står for selskabsadministrationen.