Få svar på ofte stillede spørgsmål

Du er altid velkommen til at ringe eller maile os

Hvordan sælger jeg mine aktier

Fælles exit

Ejendommene købes med det formål, at leje dem ud i 5-10 år. Dog min. 5 år. Det er tanken at lave et fælles exit.

Fra det 5. år kan PlusEjendomme fremlægge en mæglervurdering, og der kan på generalforsamlingen tages stilling til, om et salg ønskes. En beslutning om frasalg skal vedtages med 2/3 flertal på generalforsamlingen. 

 

Individuel exit

Ønskes et individuelt exit, i løbet af investeringsperioden er der mulighed for det. Dine aktier er unoterede aktier.

Du har flere muligheder ved ønske om individuel exit:

  • Du kan selv finde en ny investor og sælge til en kurs du bestemmer. Den nemmeste og mest anvendte og måde er, at kontakte dine medinvestorer i selskabet. De vil ofte være indstillet på at overtage din andel. Husk på, at jo længere tid der er gået, jo mere gunstigt bliver det at have en andel i selskabet. Du står selv for kontrakten med køber og den efterfølgende overførsel af aktierne i samarbejde med din egen bank og købers bank. En ny investor i selskabet skal godkendes af finansieringskilderne.
  • Du kan få PlusEjendomme til at hjælpe med salget. Der aftales en kurs, som PlusEjendomme må sælge dine aktier til. PlusEjendomme har retten til at sælge aktierne i en periode på 6 måneder. Der betales et honorar på 5% af salgssummen.