Uddybende om præsentation og investering

Få dybere indsigt og større klarhed

Præsentation af prospektet og investering:

Gennem individuelle møder eller informationsmøder præsenteres du for prospektet.

Målet med mødet er:

  • Dialog om dine ønsker til investering, risiko og afkast
  • Præsentation af prospektet og afklaring af spørgsmål hertil
  • Dine muligheder med investeringen – er der et match?
  • Næste step – herunder om din rådgiver skal gennemse prospektet

Ønsker du at investere:

Beslutter du dig for investering i et af vores projekter skal der udfyldes og indsendes en tegningsaftale.

Når projektet er fuldtegnet gennemføres handlen:

  • Du skal indbetale det investerede beløb. Du modtager en opkrævning til brug for betalingen.
  • Du skal indsende kopi af ID-papirer og PEP-erklæringer mv. til brug for finansieringskilderne
  • Når din indbetaling er registreret oprettes du i det offentlige ejerregister
  • Så er der en masse papirarbejde PlusEjendomme udfører
  • Generalforsamling afholdes og overdragelse af ejendommen finder sted. Købesummen betales og realkreditlån hjemtages
  • Der vælges en bestyrelse bestående af 3 investorer