Uddybende om administration og udlejning af ejendommen

Få øget indsigt om ejendomsadminstration og selskabsadministration

PlusEjendomme sørger for alt administration og udlejning af ejendommen

Vi vægter partnerskaber højt og ønsker et professionelt set-up til glæde og gavn for både investor og lejer.

PlusCare

Vores ejendomsadministration og selskabsadministration kalder vi under et PlusCare.

PlusCare ejendomsadministration og selskabsadministration

Vi ønsker at fremtræde professionelle og sikre, at lejerne får en professionel samt god og tryg oplevelse.

For PlusEjendomme er det vigtigt, at lejerne oplever, der tages care om dem. At de får løst deres problemer hurtigt og effektivt. At de mærker vi er der for dem. At de føler sig værdsat. Vi tror på, at relationer og ”forkælelse” giver et godt omdømme, tiltrækker attraktive lejere og dermed mindsker risikoen for tomgang. 

Fremvisninger til potentielle lejere sørger PlusEjendomme altid for sker gennem samarbejde med et professionelt administrationsselskab, der kun bruger kvalificerede fremvisere.

Ejendomsadministrationen tager sig af:

 • Fremvisninger og dialog med lejere
 • Kontakt til offentlige myndigheder vedr. lejemålene
 • Opkrævning af leje, forbrugsafgifter og andre ydelser ift. lejerne, herunder lejereguleringer
 • Fraflytningssyn og flytteafregninger
 • Udfærdigelse af lejekontrakter og indflytningssyn
 • Anmeldelse og håndtering af forsikringsskader
 • Iværksættelse og kontrol af vedligeholdelses- og istandssættelsesarbejdet

Selskabsadministrationen tager sig af:

 • Bogføring og kontrol for selskabet
 • Udarbejdelse af budgetter for selskaber
 • Betaling af selskabets udgifter, fx finansieringsudgifter
 • Anbringelse af likvide midler
 • Budgetkontrol hvert kvartal
 • Kommunikation med långivere
 • Låneomlægning
 • Løbende dialog med investorer
 • Udarbejde bilag til selvangivelsen
 • Indkaldelse og afholdelse af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger samt udarbejdelse af referater
 • Bistand ved evt. anpartsoverdragelser
 • Kontakt til offentlige myndigheder og forretningspartnere