Investering i ejendomme er interessant af flere årsager

Læs om dine fordele og risici ved investering i ejendomme

Fordele

Positivt afkast

Du får som minimum en årlig forretning af den indskudte egenkapital på 8% samtidig med at du løbende modtager udbytter 

Risikospredning

Du køber en mindre andel af en ejendom og får på den måde mulighed for at investere i flere ejendomme med forskellige beliggenheder over tid, som dermed spreder din risiko

Lavere risiko

Du påtager dig en lavere risiko, da du investerer sammen med andre og undgår alene at skulle investere i en enkelt ejendom, som ofte er en større investering og større risiko.

Bedre risikospredning

Du kan sikre dig en bredere investeringsportefølje, både indenfor ejendomme og som supplement til værdipapirer og andre typer af investeringer.

Værdifast investering

Investering i ejendomme er traditionelt en værdifast og inflationssikker investering. I de rette ejendomme skabes en god opsparing ved driftsoverskud og løbende afdrag på gælden. Derudover kan der være en potentiel værdistigning.

Nem og enkelt

Du slipper for arbejdet med indkøb af ejendomme, administration og udlejning.

Attraktiv investering

Det er en god investering pga. det historisk lave renteniveau og en attraktiv realkreditbelåninger. Dette gør det muligt at opnå en god forrentning af den investerede kapital. Flere institutionelle investorer som pensionskasser, banker og forsikringsselskaber placerer en stigende del af deres samlede portefølje i ejendomsinvestering af netop samme årsager.

Risici

Din risiko ved investering i ejendomme 

Investering i ejendomme er i lighed med andre investeringsformer forbundet med risiko.

Som investor skal du generelt vurdere, hvorvidt ejendommens værdi er realistisk, og om de budgetterede forudsætninger er i overensstemmelse med dine egne forventninger. Sammenhold altid risikoelementer med afkastmuligheder.

Risikofaktorer

Lejeindtægt

Driftbudgetterne er baseret på at boligerne kan udlejes til et lejeniveau, der på tidspunktet for udarbejdelse er rimeligt ift. sammenlignelige priser på boliger.

Mindskes efterspørgslen og tomgangen øges, eller må lejen sættes ned, vil det påvirke driften i selskabet.

Den årlige regulering af lejen reguleres ift. Netto Pris Indekset (NPI). Udvikler NPI sig lavere end det budgetterede, vil lejeindtægterne blive mindre. Hvis NPI er højere, vil det modsat betyde højere lejeindtægter. 

Udbytter

Udbetaling af de budgetterede, kontante udbytter skal godkendes af finansieringskilderne. Er driften dårligere end forventet, kan de kræve, at årets overskud går til nedbringelse af gælden i stedet for. 

Fordele ved investering gennem PlusEjendomme

Fordele ved investering gennem PlusEjendomme
  • Unikke indsigter i ejendomsmarkedet og en stærk finansiel baggrund
  • Uafhængige af omsætning i PlusEjendomme
  • Ingen exit fee. Investor får hele upsite
  • Udbyder få attraktive ejendomme årligt
  • Medinvesterer selv
  • Selektiv udvælgelse af investorer
  • Netværk og personlige relationer. Vi ønsker at skabe et fællesskab med og mellem investorerne gennem årlige hyggelige sammenkomster