Vi værdsætter netværk og personlige relationer

PlusEjendomme afholder løbende forskellige arrangementer

PlusEjendomme værdsætter professionalisme, troværdighed, netværk og personlige relationer

Vi holder løbende forskellige arrangementer. Det være sig både arrangementer for nuværende investorer og informationsmøder for interesserede og måske kommende investorer.

 

Deltag på vores informationsmøder og bliv beriget med information om et aktuelt projekt

PlusEjendomme afholder løbende investormøder om investering i aktuelle projekter.

Målet med mødet er:

  • Præsentation af prospektet
  • Dialog om dine ønsker til investering, risiko og afkast
  • Dine muligheder med investeringen - er der et match?
  • Netværk med andre interesserede investorer
  • Spørgsmål
  • Evt. besigtigelse af ejendommen
  • Næste step vil være afklaring af, om du ønsker at investere

Tilmeld dig og hør om kommende projekter og dine muligheder 

Tilmeld dig via mail til Morten på morten@plusejendomme.dk

Socialt arrangement for nuværende investorer

Årligt aflægges årsregnskab og der afholdes generalforsamling, hvor investorer inviteres til at deltage. Der serveres let traktement samtidig med vi hygger os sammen. 

Udover den årlige generalforsamling afholdes årligt en hyggelig sammenkomst for alle investorer.